RAMNA REGIMENT

Lt Col Rahat Newaz, psc
Regt.  Comd,  Ramna  Regiment

Maj S M Badrul Hasan Shamim, psc
Bn.  Adjt,   Ramna   Regiment

Maj Abdus Samad
Regt.  Adjt, Ramna Regiment